Rasy te uchodzą za najstarsze rasy psów domowych. Od wielu tysięcy lat szpice używane były jako towarzysze w ludzkich osiedlach. Nie chodziły jednak na polowania, ani też nie pasły zwierząt domowych. W dawnej Azji służyły jako zwierzęta futerkowe i rzeźne. Obecne odmiany niemieckie są psami bardzo inteligentnymi o doskonałym słuchu, lecz trudnymi do prowadzenia. Bywają często napastliwe i bardzo hałaśliwe. Swemu panu są wierne, ale nieufne i podejrzliwe w stosunku do obcych. Nie dają się przekupić, są idealnymi stróżami dla samotnie położonych domostw. Brak im skłonności do kłusownictwa i włóczęgostwa. Cechuje je spostrzegawczość, bystrość,  a szczególnie duża  odporność  na  choroby i zmiany klimatyczne. Wzrost: szpic duży 40 — 45 cm, mały 25— 30 cm.