Trudna początkowo hodowla zaowocowała dziś nie-wielkim psem nadającym się przede wszystkim do miejs-kich mieszkań. Z wyglądu podobny do sznaucera śred-niego z zachowaniem wszystkich jego zalet. Mniejsze koszty utrzymania, przy wielu przymiotach spowodowały jego dużą popularność nie tylko w swojej ojczyźnie, lecz również w USA. Cechuje go wielka odwaga, duża wytrwałość i znakomita czujność. Dzięki temu spełnia nie tylko rolę psa pokojowego, lecz jest również dosko-nałym stróżem i psem towarzyszącym. Jest żywy, cięty na szkodniki i mało wymagający. Do swego pana bardzo przywiązany i wierny. Wzrost osiąga ok. 30—35 cm.